Voss stipendet på 30 000 til en hedersmann og en flott organisasjon

KIA Iveland med Thorvald Haaverstad i spissen mottok i dag den flotte prisen fra Voss fabrikker på Vatnestraum.

KIA betyr Kristent interkulturelt arbeid, og har en lang tid spilt en stor rolle for mange nyankomne Ivelendinger, som gjerne kommer fra deler av verden, hvor bistand og hjelp er naturlig.

Fabrikk sjef Olaf Grimsmo i Voss var en stolt budbringer og representant for Indrefiltens største bedrift. Til stede var selvsagt også ordfører Gro-Anita Mykjåland, Mei Lian Chou fra KIA sør, og kulturleder Finn Terje Uberg.


Fabrikksjefen på Voss overrekker her sjekken på 30 000 kroner, til Thorvald Haaverstad- Foto Jan Reidar Vågsdalen


Sendte inn søknad- og fikk en meget fortjent pris

Undertegnede hadde gjort litt arbeid i forkant med å lese seg opp på hva KIA står for, og da fant jeg fort ut å viktig arbeidet er, og hvor fortjent denne prisen virkelig er.


Haaverstad forteller at han sendte inn en søknad i håp, med liten tro. - Når jeg møtte i dag hadde jeg mine mistanker, siden min kone sa jeg måtte møte "på jobb" på kommunehuset uten arbeidsantrekk, som en rørlegger har.

-Dette er en pris og et stipend som kommer så godt med til det frivillige arbeidet som legges ned, for å møte våre nye kommuneinnbyggere, som ikke har de samme ressursene som oss andre. Vi skal ta godt i mot alle nye som kommer hit, forteller en stolt og verdig vinner.

62 åringen som er gift og har tre barn, fant denne organisasjonen som hjelper andre, via en venn for mange år tilbake, som kunne fortelle om en familie som flyttet til et nytt sted uten at bygda og kommunen brydde seg. Dette var starten på min frivillige jobb i KIA, der vi er flere fra Iveland som er med å bidrar.


Avdelingsleder i KIA sør, Mei Lian Chou med fabrikksjef Grimsmo: Foto Jan Reidar Vågsdalen


4 året på rad

Stipendet fra Voss fabrikker ble i dag delt ut for fjerde gang, og det var også økt fra 25 til 30 000 kroer.

Fabrikk sjef Grimsmo fortalte til avisa at det var viktig for dem å gi noe tilbake til bygda, og et slikt stipend er vår måte å vise at vi bryr oss.

Han var også meget godt fornøyd med at det nettopp var KIA som fikk årets tildeling, med den jobben de gjør for så lite penger for så mange mennesker.


Hyllet av ordføreren

Gro-Anita Mykjåland var også stolt og virkelig oppriktig da hun fortalte å viktig arbeid som gjøres i deres organisasjon, også i hennes egen kommune. Ros til både Haaverstad og hans medhjelpere fulgte i ordene fra ordføreren.

Undertegnede som fulgte den "noe amputerte overrekkelsen" siden corona-19 viruset ikke innbyr til de store festlighetene, merket seg den gode stemningen, og alt føltes så riktig i avgjørelsen som ble tatt av juryen.

Her har blant annet nevnte Mykjåland, og kulturansvarlig Uberg, vært en del av dem som har avgjort hvem som skulle få stipendet 2020.


En stolt ordfører, sammen med representantene fra Voss Fabrikker. Foto Jan Reidar Vågsdalen


Hyllest til kommunen

Som lokalavis har undertegnede etterhvert blir bedre og bedre kjent med Iveland kommune. De er ikke mange, men jammen må jeg si at de som bor, jobber, går på skole, eller hva det måtte være- må være uendelig stolt av integreringen og hvordan nye mennesker mottas i vår vakre Indrefilet i denne kommunen.

Politikere og ulike etatssjefer må være, og er svært takknemlige for alt det dugnadsarbeidet som legges ned.

Her ser jeg med stor overbevisning at større kommuner som Evje og Hornes, Birkenes og Froland har ett stykke opp til Iveland på dette området. Jeg er stolt for faktisk kunne bidra med mitt hos de 1330 innbyggerne, og kunne dele saker som dette.

Det vil alltid være noe å klage på, sette fingeren på, men å hjelpe andre, det kan man i Iveland.


Avslutningsvis

kan jeg fortelle at KIA, står for mye viktig men dette er det grunnleggende.

Det flerkulturelle fellesskapet, likeverdet, omsorg og ikke minst vennskap mellom mennesker i Norge, uansett religion, språk og kultur. KIA er forøvrig den første organisasjonen som begynte å arbeide med innvandrere, helt tilbake til 1974.

Dette fortalte også Mei Lian Chou meg, da hun som leder for organisasjonen i Sør var med på dagens flotte seremoni.


Takk til Voss, og hjertelig takk til Haaverstad og andre frivillige (!)


-redaktøren

06.05.2020