Vi har forsømt oss- Frolands ordfører beklager at 8.mai ble forbigått

Froland kommune og Evje og Hornes kommune er skamplettene i vår Indrefiltet, 8.mai. Ingen markering overhode i Froland, kun flagg heist som nasjonal flagg dag. Bedre var det ikke på Evje, der kommunen ikke hadde ett ord om veteraner og om krigen, kun en krigshistorisk dag ved museet.

Åmli kommune derimot, de viste respekt for både dagen og veteraner.


Minnesmerke på Mykland, som ble satt opp for 25 år siden, ved 50 års jubileeet fra krigen. Nå er det glemt: Foto Jan Reidar Vågsdalen


Majestet Kong Harald sa følgende i går

- "Frigjøringen for 75 år siden var en av de gladeste dagene i Norsk historie. I dag feirer vi dette stort sammen over hele landet". "Over hele landet" gjelder ikke alle i vår vakre indrefiltet.

Nabokommunen Åmli hadde sammen med Birkenes(tre seremonier) og Iveland markert dette sterkt ved ordførere og taler.
Ordfører Ove Gundersen beklager

- til bygdeavisa forteller Frolands ordfører at dette har vært en tradisjon 17.mai. Men ser at dette er noe kommunen dessverre har oversett. Han overbeviser til avisa da han forteller at dette ikke skal skje fremover og at 8.mai skal tas på alvor fremover.

- Vi har rett og slett forsømt oss, beklager ordføreren til alle de som har sine minner og nære relasjoner til både krigen og de som har tjenestegjort ute i verden.


"Lille" Åmli kommune er store på sine gester. Og 8.mai viste ordfører og kommune respekt: Foto: Åmli kommune


Garnisonen Evjemoen

-har vært Setesdalens store momentum gjennom mange.mange år. Her har forsvaret bidratt, her har veteraner i kommunen gjort tjeneste og forsvar forbindes med Evje og Hornes kommune.

Men ikke en tale, ikke en krans, ikke et eneste offentlig ord til de mange hundre som skulle markeres denne dagen.

Kommunene er ikke pliktig til å bidra, men de er oppfordret til å gjøre dette. Vår høyeste representant i Norge, Hans Majestet Kong Harald er tydeligvis ikke på bølgelengde med hverken Evje eller Froland.


-Trist for mange, sørgelig for representantskapet og uheldig- Måtte de ta visdom av en av de viktigste datoene i vår historie


-redaktøren

09.08.2020