Våpen er byttet ut med teleskop, medisiner og trøst -våre nye helter

Bildene i Norge og verdenssamfunnet når inn til oss alle også her i Indrefileten. Vi vet fortsatt ikke enden på dette, men må være tålmodige og følge både lokale og sentrale myndigheter.

Denne nye "krigssonen" som viser seg rundt på kart i Europa og resten av verden har gitt oss mange nye helter. Og de vil jeg gi en honnør til i denne lille kronikken i disse påsketider.


Denne kvartetten er sentral i staben bak den aller første seniormessa i Birkenes. Fra venstre: Folkehelsekoordinator og fysioterapeut Knut Simen Thomassen Kirkeholmen, teamleder for rehabilitering og fysioterapeut Anette Lien, enhetsleder for hjemmetjenesten Trude Murberg og fagutvikler i helse og velferd Monica Flaa Birkeland. (bildet er fra 2018)- ved Birkenes kommune


Lokalt

-står alt personell på sykehjem, legesentre og i krisestaber med andre på, som vi skulle være mobilisert i en krig. En krig mot en ukjent fiende som vi ikke ser eller hører, og som gjør situasjonen enda tøffere, enn om to soldater fra en frontlinje -som sikter på hverandre. De ser hverandre, det gjør ikke helsearbeideren på Birkenesheimen, på Froland sykehjem, på eldresenteret på Evje, eller på Iveland.


Omsorgsboligene i Iveland. Foto Iveland Kommune


Etter kriger og store konflikter skapes nye helter, noen får medaljer for dåd og ære. Da dette en gang er over, for det har sin ende og kanskje kan vi begynne å håpe om at det snart roer seg o går mot bedre tider.

Og når denne usynlige krigen har lagt seg, så får vi nye helter skrevet inn i historien vår.

8.mai i år er avlyst på Birkeland helt i tråd med myndigheter og vårt lokale veteranforbund.


Dette kommer tilbake igjen neste år, men da har vi som nevnt også andre helter. Hjelpepleieren som gjør sitt virke til daglig med sin egen sikkerhet som skjold. Sykepleieren og hjemmesykepleieren trår til der "usynlige fiender" ikke kan ses. Lokale leger gjør det de kan mot smitte og utsetter seg selv for fare, i våre kommuner. De lokale myndigheter med ordførerne har strie tørner med sine beredskapsplaner og jobber hardt. De er "generalene" bak frontlinjen vår, som skal passe på at de i frontlinjen i helsevesenet nå, og vi andre i lokalbefolkningen kan jobbe eller føle trygghet.

Dette er noe vi aldri må eller skal glemme i disse tider. Det kan bli "mange medaljeutdelinger" fremover- takk (!)


Kommunestyret i Iveland 2019-23, der flere jobber i et kriseteam satt sammen av disse politikerne som står på for oss alle. Foto Iveland kommune


Ute i den store verden

- ser og får vi nyheter som både skremmer, er uvirkelige, men sanne. Der ute, i Italia, Spania, Libanon, Frankrike, USA og mange land er det nå uvirkelige scener. Dødstall er blitt krigstall og det er vår største katastrofe siden krigsårene, og vi har så vidt tatt det innover oss.


Bilde: En av mange leger som selv utsetter seg for døden i disse dager, Soha Fakhreldine i Beirut: Foto Privat


– Min frykt for å bli smittet er en normal menneskelig følelse. Men det vil ikke hindre meg i å gjøre jobben min, i å være på frontlinjen i å forsvare landet mitt. Det er det betyr å være lege. Forteller Soha Fakhreldine til Nrk, i en rekke av andre som er i hennes situasjon, rundt om i verden.


" Ein sjukepleiar ropar at ein mann er død. Eg har vore på avdelinga i ni minutt." skriver Roger Sevrin Bruland i Nrk fra Italia.

https://www.nrk.no/urix/xl/pa-innsida-av-italias-korona-krig_-her-ligg-folk-og-blir-kvelte-i-sjukesengene-1.14973228

Altså uvirkelige scener, der ute, så slik er vi heldige i Norge og i Indrefileten, og jeg tror jeg er sikker på at vi unngår det verste.

Men nettopp derfor skal vi tenke på disse, der ute i verden, som faktisk ofrer eget liv for andre.


Tallenes tale


Når jeg skriver dette er 72 mennesker døde i Norge, 215 er innlagte og 5758 er smittet. Altså er det flere smittede enn i Birkenes kommune. Men tallene nå viser optimisme.


På Sørlandets Sykehus er nå 12 innlagte og viser noe stabile tall, og en døde i Mandal i dag.


I hele verden er 69 374 døde, altså på størrelse med en av våre store byer i landet. Nesten 1.3 millioner er smittet, altså tre ganger større enn Island(!)


Og bak disse tallene er våre soldater ute i frontlinjen, der våpen er byttet ut med teleskop, medisiner og trøst.


- redaktøren

06.04.2020