Stor verdiskapning -Røyland Gård med modernisme og lokal sysselsetting

Røyland Gård er litt for meg som er kommet tilbake til bygda etter noen år ute, selve beviset på at bygdenorge er i vekst og har en ide`bank som er enorm.

Ekteparet Pernille og Gunnar Sagstuen på 38 og 39 år med sine barn Andreas(4), Sigurd(8) og Johanna(10), driver familiebedriften i gamle Vegusdal kommune.


Familien på Røyland Gård: foto Privat


Mange kjennetegn

Det er mange imponerende ting man må innom for å sette ord på en bedrift, som i fjor hadde en omsetning på rundt 3.5 millioner. Det er lokale råvarer, det er mangefoldet i smak og produkt, det er innsatsen fra en familie som satser alt, og det er kvaliteten på det de serverer oss som kunde.

At man gjennom alle Meny.no og spar.no butikkene i Norge møter på lokale varer fra Vegusdal og indrefileten blir jeg stolt over. Jeg har godt kjente som bor helt nord i landet, som har daglig tilgang gjennom sine butikker, nettopp også på varer fra mitt nærmiljø(!) Lokal mat kalt "matskatter" er en del av det man finner igjen på gården mellom Engesland og Iveland.Lokal og ung sysselsetting

Når jeg spør Gunnar om arbeidskraften og sysselsettingen(i normale tider), så forteller han meg noe meget viktig, som igjen er med på å styrke bygda vår. Utenom familien så er det 11 sysselsatte på gården under normal drift, og 10 av dem er lokalmiljøet og mange av dem er unge mennesker. Dette er naturlignok flere deltidsstillinger.

Familien har skjønt at det uten egen utvikling på flere områder, så greier ikke bygdene seg selv, om man ikke bruker sine egne. Å nettopp det at unge får et innblikk i arbeid og ikke minst kan tjene en ekstra slant, på et sted de bor, er nettopp med på å styrke etterveksten i antall innbyggere i Indrefileten.


Røyland gård ligger vakkert til i vår Indrefilet: Foto Privat


Svært tøffe tider og usikre måneder

Men nå er det tøffe tider forteller grunderen meg på telefonen. Under Korona krisen som herjer landet, så har de virkelig fått kjenne på det å drive egen næring. Nesten alle er permittert på Røyland forteller Gunnar meg, der blant annet hans kone er 100 % permittert mens han selv er redusert i en 50 % stilling.

Det er ikke produksjon i disse dagene, kun noe etterpakking og etikette arbeid, er noen av de få tingene som nå er å gjøre, forteller en noe fortvilt bedriftseier til avisa.

I tillegg til matvareproduksjon, mister de også i disse tidene alle sammenkomstene de har på gården. Det være seg bryllup, konfirmasjon, bedrifts middager og mye annet. Med ikke flere en fem personer sammen samtidig, så sier det seg selv at dette er umulig.


På spørsmål om han har fått en tiltakspakke fra staten?

- Per nå er vi ikke søknadsberettiget på tiltakspakke, fordi det akkurat nå er lav sesong.

Enda lenger fremover, om dette varer mye lenger kan det bli tøft forteller en iherdig grunder meg. Når vår høytidssesong begynner så vil vi søke, og periodene mai, juni og fortløpende fremover om dette fortsetter.


Næringsutvikling

Til slutt forteller Gunnar meg at næringsutviklingen i Vegusdal som i resten av Indrefileten, er noe han brenner sterkt for. Både for sysselsetting, men også for at folk ønsker å bo her, flytte til, og se at det er store verdier i de indre bygder.

Man må bruke våre næringer, gjøre hverandre sterkere, og det kan man om man legger det til rette og utnytter de ressursene man har og kan få gjennom et rikt bygdeliv og alle deres skatter.


Bli bedre kjent med roylandgard.no


-redaktøren

12.04.2020