Statens Vegvesen har lyttet- riksveiene utbedres nå og liv reddes(!)

Til alles glede som ferdes på veiene er det svært flott å se at Statens Vegvesen allerede er i gang med å fikse opp store sår og farlige steder, som undertegnede påpekte i vinter.


På flere av de stedene undertegnede tok bilder av i vinter og skrev om på Facebook, og nå for kort tid siden https://www.indrefileten.com/post/fylkesveier-i-indrefileten-uten-vedlikehold-liv-vil-g%C3%A5-tapt , her i avisen, så er arbeidet i full gang.


Disse sårene er nå i ferd med å fikses, etter at disse bildene ble tatt i februar. Foto til høyre, Jan Reidar Vågsdalen


Austenaa transport

Da jeg stopper med to karer fra Austenaa transport på Evje fredag, så var de i full gang med å frese opp steder med store hull og slitasje, og lappe de midlertidig sammen igjen, i Hovlandsdalen. De kunne fortelle at de hadde jobbet seg oppover fra Samkom i Vennesla og inn i vår Indrefiltet.


Her er vedlikeholdet godt igang mellom Vegusdal og Evje: Solen har spilt undertegnede et puss med kamera: Jan Reidar Vågsdalen


Det er fortsatt mye som gjenstår, og det er nødt til å komme et toppdekke flere steder på våre veier, men signalene er hørt, arbeidet er igang- og derfor er det på plass med ros til de ansvarlige.

Jeg skrev den gang at "liv ville gå tapt" om intet skjedde meget fort, og her har både myndigheter og de ansvarlige lyttet, til alle oss som er avhengige av trygge sikre veier.


redaktøren

18.04.2020