Spar meg for mørkemenn fra Evje.


Tidligere politimann, Ap mann og nå pensjonist Tor Ståle Stålesen tar et oppgjør i samfunnsdebatten. Her har Vegdølen nå bosatt i Søgne spisset pennen sin og stiller viktige samfunnspørsmål og spør om meg og deg settes i bås av våre folkevalgte på en ubegrunnet måte?

Redaktøren stiller seg selvsagt i midten av debatten, i dette verdisynet, og tar i mot alle innlegg i denne og andre debatter.
Kjell Ingolf Robstad fra Evje, stortingsrepresentant og minister. Foto Stortinget


Plass til alle.

Plass til alle blir brukt som overskrift av mange som ytrer seg om ny lov om bioteknologi. Jeg legger merke til at det stort sett er de som er mot loven som bruker overskriften. En slik argumentering er for meg en hersketeknikk i forhold til de som har motsatt syn på loven og i alle fall en stigmatisering.

Det er ikke ofte jeg blir henrevet til hissighet på grunn av folk fra Evje eller Hornnes, men statsråden, Robstad, er for meg så uspiselig som det går an å bli når han i full offentlighet sier at vi som er for loven, vil sortere mennesker. Jeg blir ikke bare hissig, men jeg blir «fly forbanna». Jeg skal ikke gå nærmere inn på Robstad sin argumentasjon, men jeg vil forklare hvorfor jeg er for loven.

For det første

-så liker jeg ikke at politikere med et såkalt kristent verdisyn, skal kunne tillegge meg en holdning om at jeg vil sortere mennesker fordi jeg er for en lov som har til hensikt å hjelpe folk i en situasjon som for dem kanskje kan være vanskelig å takle.


Foto:Tor Olav Stålesen har sterke meninger

For det andre,

-hvor mange er vi ikke som uttrykker et håp om at alt går bra og står bra til med både mor og barn som skal føde/fødes. Alle har det jo i seg at man tenker slik og da er det viktig at samfunnet legger opp til at vi skal kunne klare å takle et vanskelig tilfelle og da trenger vi også de nødvendige hjelpemidler som kan forberede oss. Den som tør å påstå at jeg med et slikt standpunkt ikke står for noen verdi, må tenke seg nøye om.

For det tredje

-så har jeg rimelig god kunnskap om det jeg vil kalle den mørke, triste og fordømmende kristne kulturen som har godt rotfeste i mange bygder. Alt er lov innen de kretser bare det holdes skjult for nabo og andre sambygdinger. De tillater også at alt er lov bare du har økonomi til det. MAMMON er ikke ukjent i de kretser.

Alt dette er med på å få meg til å inneha det standpunktet jeg har. Nemlig at det må til et lovverk som kan skape likhet for folk og som danner grunnlag for at folk skal få den tilstrekkelige hjelpen for å takle sin situasjon. 

Helt til slutt

- så kan jeg ikke holde meg for å komme med det jeg mener om statsråden. Vi trenger ingen mørkemann fra Evje som skal ha rett til å sette meg i en bås som vil sortere mennesker. Han bør tenke seg om før han snakker slik. Det er kanskje han som sorterer og ikke jeg.

De partifellene mine som har brukt samme utsagnet som sitt slagord har provosert meg kraftig. Dersom de har samme holdning som statsråden så har de i alle fall ikke min støtte.


Tor Ståle Stålesen

05.06.2020