Noen drømmer om lottogevinsten, om Bali, eller den nyeste Mercedesen- min drøm blir oppfylt i dag

Velkommen til vår nye avis  -til deg og dere(!)


Det er helt spesielle tider som rammer oss alle i dag med pandemien som setter våre daglige rutiner i Vegusdal, Mykland, Herefoss, Iveland, Evje og hele landet vårt, på store prøver.

Derfor er det å glede seg over noe nytt og for undertegnedes del, som har jobbet lenge med dette, litt med tveeggede tanker at denne avisen blir født i krisetider.


Aviser og nyheter er viktig for mange, og derfor er nettopp en lokal nettavis i våre bygder kjærkomment og nå ikke bare på Facebook siden Vegusdal, Mykland og Iveland Bygdeavis, men også utvidet litt regionmessig, med egen nettside. Dette er jeg utrolig stolt over, og dere lesere håper jeg nå får et nytt tilbud, et supplement der jeg på ingen måte skal eller vil konkurrere med våre andre lokale aviser. For Birkenesavisa, Setesdølen og Frolendingen er svært viktige forum for oss alle.


Jeg har en annen utrykksform, meninger og sider av journalistikken som de andre kanskje ikke har, og dem igjen har egne veier der jeg ikke går- sammen blir vi mer rikere alle sammen, til deres beste og kanskje fortvilelse.FOTO: Dette er tatt av Kristin Tvetene fra Vegusdal, og var et av meget flotte bilder sendt av lesere. (Lian i lufta ved kjetevann)


Den lange veien frem til i dag, har vært utrolig rik, jeg har lært masse og truffet utrolig mange hyggelige folk. Dette blir det nå mer av. Jeg skal ut der det skjer og der jeg til nå ikke har rukket å dekke så mye enda. Da vil jeg nevne spesielt Herefoss, Mykland og Iveland som vil få merke mitt nervær enda sterkere, sammen med Evje. Men jeg trenger også deres hjelp- til å tipse meg!


Mitt bidrag er frivilligheten, som jeg er svært opptatt av og derfor bestemte jeg meg tidlig at denne avisen skal være gratis uten abbonement eller plussaker. Det skal være mitt varemerke, om jeg får dekket mine utgifter på annonsene.


Det har kostet meg både tid og penger, og derfor er det da på sin plass å takke flere, og i første omgang disse:

Risdal Touring -og Konkurrenten med deres to ledere og ansatte som har gjort dette mulig, uten dem ingen nettavis. De har lagt til rette for meg og tatt kostnadene jeg ikke hadde mulighet til- Tusen takk og mer om dem kommer senere, for støtten i konstnader som ikke kan regnes om i penger.

Så må jeg takke Jens Vegard Messel Mykland, som har jobbet med selve nettsiden, formatet, og satt en eldre gubbe som meg inn i dette, og blir med de kommende dagene til jeg er klar til å stå på egen ben, teknisk.


Og så en takk til leserne fra oppstarten til nå- dere har gitt motivasjon, tilbakemeldinger og lesertallene har vært utrolige. Uten dere ingen avis (!)

Så vil jeg takke Setesdalstrykk, på Evje, for å være den første som spurte om annonsering hos meg, og som ser viktigheten av dette arbeidet og at det ikke lar seg gjøre kun på "brød og vann".


Dere får med dere en sylskarp mann, som får sitt eget hjørne, Olav Dovland. Proffesor i matematikk, med utrolig mange syn på viktige saker i samfunnet, og han har det jeg elsker- en skarp, men også lun penn og han åpner "forsiktig". Best av alt er at dette er en målmann, ikke en keeper som i mitt fagfelt fotball, men en som har nynorsken i blodet- og at hans ytringer kommer på gammelmålet, er også en berikelse. Vi bør glede oss til å lese hans betroelser og tanker om samfunnet.FOTO: Er tatt av Glenn Tore Tveit fra Hovlandsdalen i Evje, og var et av mange flotte bilder vi falt for.


Format og siden vil utvikles og dette er starten som med alle som jobber med nye prosjekter.

Bedriftene, næringsliv og andre blir de jeg må støtte meg på i fremtiden. I dag i "stormen" som Corona viruset er og som rir oss, er ikke dagene for å be om annonse hjelp. Men håper i en begynnelsefase at dere som kan bidra, ser veriden av mine saker, intervjuer, potreter mm- nettopp for oss, i denne vakre fileten vi tilhører.

Ta kontakt om dere vil bidra i utviklingen, under og etter pandemien.

Til slutt, la meg si følgende - Jeg er så stolt, jeg er kry av å bo på landet, med så mange flotte mennesker, og de skal tas vare på, enkelte må fremheves, og andre må få vist hva de kan her vi bor. Og da vil min penn og mine bilder, gjennskape vårt samfunn på godt og på vondt.

Saker ligger å "gløder", fra Herfoss, Evje og andre steder, de kommer fortløpende de neste dagene. Ordføreren Gyro Heia i Birkenes og Gro- Anita Mykjåland i Iveland kommer med sine tanker om både avis og Corona. Jeg har besøkt apoteket på Vitus apoteket på Evje nylig og andre, så starter vi der folkens- håper det tas i mot både med kristiske og positive øyne, der leserinnlegg tas i mot med glede.


Jeg har en lang CV med referanser i min koffert, 54 år og har skrevet og vært frilancer siden 2007 med rundt 13 500 større og mindre saker bak meg. En voksen datter - og jeg bor i Vågsdalen, Vegusdal.


Takk og velkommen Redaktøren