Kvinnefengselet på Evje følger Korona tiltakene - Fengselsleder Jacobsen i Arendal til avisa

Enkelte tiltak er kjente og andre er på vei inn i Kriminalomsorgen. Fengselslederen Jacobsen i Arendal, som også er ansvarlig for avdeling Evje, sier til avisa at de har god kontroll og oversikt så langt. Til slutt i saken en hyllest til de som fortjener det, og er glemt av mange i samfunnet.Evje Fengsel fra luften: Foto Nrk


For rundt et år siden fikk man det første nybygde kvinnefengselet i Norge på Evje. Med plass til 30 innsatte, derav 10 plasser med kategorien høyrisiko. Også i fengslene rundt om i Norge kjenner man på Korona viruset ,og hva det medfører av usikkerhet og tiltak det medfører.


Indrefileten.com kontaktet Kriminalomsorgen avdeling Arendal, der Evje fengsel hører under, for å få noen uttalelser om tiltakene for både ansatte og de innsatte. På telefon treffer jeg fengselsleder Hans-Petter Jacobsen som forteller at det er iverksatt gode tiltak på Avdeling Evje.


Det er flere ansatte i fengslene her sør som er i karantene, og det er stopp på soning av nye dommer, forteller sjefen meg på telefon. De domfelte har fått nye dato for oppmøte. Unntak gjelder varetekt fra politiet, forteller Jacobsen meg.


Arkivbilde av det gamle fengselet, før det nye kom: Foto Ole Palmstrøm


Nye kjente tiltak med sikkerhet både for innsatte og ansatte


Det man vet er at sikkerhet for de ansatte og de innsatte blir ivaretatt på best mulig måte også i denne sektoren. Dette gjelder selvsagt også for avdelingen på Evje, noe lederen forteller meg fra sitt hjemmekontor i dag.


Ulike beredskaps tiltak er tatt og mye er satt i gang, men alt er ikke for offentligheten, naturlignok.


Det man vet er at de innsatte i en slik situasjon kan få en tøffere hverdag en de fra før har når man soner en dom.

Derfor er Kriminalomsorgen i gang med å gjøre det mulig for innsatte å kunne snakke med familien i første omgang, over Skype. Dette er selvsagt noe som tar tid å få i gang, men er på vei til å bli en fin og god mulighet for de innsatte, som nå ikke kan motta besøk fra barn, familie og andre.


I fengslene må man kjøpe ringetid, for å kunne ringe hjem, med da selvsagt ulike rutiner fra hvilken sikkerhet man soner under.


- Vanlig så får de innsatte 20 minutter ringetid i uka, mens de nå får 10 minutter ekstra gratis.

Videre forteller han at de som hadde fått innvilget besøk som nå ikke kan gjennomføres, får ekstra ringetid utover de 30 minuttene.


Ellers er tiltakene om hygiene og annet på samme måte som i andre institusjoner og ellers i samfunnet.

Det er strengt ved inn og utpassering av porten der de ansatte må gjennom faste rutiner. De vasker også kontaktflater, nøkler og andre ting ofte, for å hindre smitte. I fengselet har de innsatte også nå ekstra strenge tiltak på vask, forteller en hyggelig sjef fra Arendal.


Skulle det skje smitte i fengselet både blant innsatte og ansatte så er beredskapen på plass. Sammen med helsemyndigheter skal dette være på plass om vi får et utbrudd, avslutter Jacobsen til meg.
Epiolog:

De innsatte i Norske Fengsler har det stort sett veldig greit, om det er mulig å si det på den måten.

Men de er også en meget sårbar gruppe, der angst, depresjon og mye tanker preger hverdagen. Og denne situasjonen med Korona på toppen av dette, gjør ikke soningshverdagen enklere. For de man regner som noen av de i Norge med den tøffeste hverdagen, de innsatte, så er det lett å dømme utefra murene. Derfor vil jeg sende noen tanker til de som soner en dom, nestekjærligheten gjelder også til dem (!)


Et av kullene fra Kriminalomsorgen, som gjør en viktig samfunnsytelse og spesielt i disse tider. Foto Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter


Men også en stor honnør til alle som arbeider i Kriminalomsorgen.no , for at våre "mest utsatte", og for at de får en best mulig grei hverdag de som soner -etter forholdene. Vi hyller politi, helsearbeidere, rengjørere, jeg hyller også fengselsbetjentene og deres ledere.


-redaktøren

01.04.2020