Kjære Vegusdal, Mykland og Iveland Bygdeavis.

Velkommen til bygdene våre!

Det er unntakstilstander i landet, innbyggere i hele Norge opplever annerledes dager og mye av fokuset vårt går på å bremse smitten av koronaviruset på samme tid som mye i hverdagen vår skal

opprettholdes.

Og midt oppi alt dette er du et kjærkomment tilskudd til bygdene våre. For det er noe eget med lokalaviser.

Mitt ønske til deg er at du skal løfte opp og gi et ansikt til alle de positive folka som bor i bygdene våre, formidle historiene som gleder, som bidrar til optimisme og økt fellesskap. At du kan være en kanal som viser mangfoldet og engasjementet som bor her.

Mitt håp for deg som lokalavis er at du skal bidra med kilder og virkelighetsoppfatninger som ellers ikke når opp i offentligheten. At du bidrar til større bredde i hvem som intervjues, med tanke på kjønn, alder og interesse.

Også håper jeg at du kan være vår minnebank og hukommelse for lokalsamfunnene vi er en del av. At du kan bidra til at flere føler seg inkludert og at du kan bidra til at terskelen for å engasjere seg blir lavere.

Store oppgaver, håp og forventninger?

Ja, det er det.

Men så er det slik at dette er ikke noe du skal klare alene. Dette er vi mange som må bidra til. «Bladfyken» din Jan Reidar, har vist gjennom Facebook siden og Podkasten sin at hans gode penn klarer å engasjere, så der er du i gode hender. Han evner å se saker fra flere sider og sist men ikke minst; han er veldig god på å løfte frem de gode historiene.

Også må alle vi som bor her hjelpe til med å løfte frem historier som engasjerer, provoserer, sprer gleder og opplyser.

Ordføreren i Iveland lover å bidra.

Ønsker deg og din «bladfyk» lykke til!

Med beste hilsen

Gro-Anita

Ordføreren i Iveland.