Iveland kommune er kreative og Indrefileten vil følge opp

Kommunen med ca 1330 innbyggere er kreative med tanke på at dem ikke har andre aviser enn Indrefilten.com som følger med på ulike saker og hendelser i bygda. De har den kommunale Bygdeavisa, som kommer ut med jevne mellomrom.


Ordfører Mykjåland har mye å være stolt over i Iveland. Foto Iveland kommune


En kommune uten en avis er mer sjeldent enn normalt, men Iveland er en av disse. Derfor er det ekstra hyggelig å skrive om hendelser fra kommunen, med deres innbyggere.

Men de er kreative, i noen år har de laget en egen Bygdeavis som gis ut av kommunen selv, med Finn Terje Uberg i spissen.


En av fire deler av den siste bygdeavisa


I den avisa deres kan man få mye informasjon om hva som skjer i bygda, og som er svært nyttige for innbyggerne.

I den siste utgaven kan man blant annet lese at kommunen har fått ny fysioterapeut i Malene Ihme(26, som kommer fra Audnedal.


Bilde til høyre: Kommunens nye fysioterapeut, Ihme. Foto Privat


Ordføreren

-Gro-Anita Mykjåland har sin egen faste spalte i hver utgave, også denne gangen. "Ut på tur" tilbudet er stort og flott i bygdene i vår vakre Indrefilet også Iveland.

Her er det om strategiplaner, Kulturskole og politiske møter mm.


Nytt for deres "Bygdebrev" er at det nå ikke sendes i posten til innbyggere, men kan hentes på ulike steder i kommunen, som i butikkene i nærområdet.


Den første man møter på kommunehuset er Finn Terje Uberg, mannen som jobber mest med bygdeavisen deres: Foto Privat


Undertegnede vil fortsette med å besøke den vakre innlandskommunen og nabokommune som er en stor del av Indrefilten. Gleden blir enda større da jeg igjen kan besøke all den aktiviteten som er å finne i "normale tider"


Utsikt over Iveland og Berefjell i kommunen: Foto Kristin Skaiaa


-redaktøren

29.04.2020