Indrefilten med oppsiktsvekkende lesertall siste uken

Uken som har gått og de siste dagene har lesertallene på nettavisen min nådd sine største høyder siden oppstarten i begynnelsen av mars. I september er det 2 år siden Indrefilten ble "født" på Facebook og nå etter tre måneder på nett, så har avisa funnet seg til rette, i sitt tempo, og med sine lesere.

Bygdeblekka er ikke et konkurrerende organ eller medie, som kan følge opp andre lokalaviser som også kommer i papirversjon.

Jeg mener sterkt at jeg ikke er en konkurrent, men et supplement for bygder på Indre Agder i vårt distrikt.

Les også mer om annonsering og bidrag på vipps -nederst i denne artikkelen.


Vårtegn på Mykland- når Jan Løland setter ut si traktor samling: Foto Jan Reidar Vågsdalen


Om jeg ser prosentvis

- av leserne i Indrefilten, som omfavner, Herefoss, Mykland, Vegusdal, Iveland, Bygland og Evje, så er det for meg oppsiktsvekkende.

Av den grunn av at ikke alle leser aviser, noen eldre leser ikke, mange barn leser ikke og så er det også noen som ikke er mye på Internett.

Jeg regner ca 6800 innbyggere, og da er ca halvparten av disse fra Evje og Hornes, der jeg foreløpig har hatt minst stoff fra frem til nå. Dette også fordi OpplevEvje gjør en fremragende jobb, sammen med Setesdølen. Men jeg vil supplere og gi Evje og Honndølen også noe.

28 prosent lesere de siste tre dagene er tall jeg neppe får se igjen med det første, av nesten 7000 innbyggere. Tar jeg fks bort Evje, er jeg opp mot 47-48 %. noe som er eksepsjonelt.


Men det har også sine litt naturlige grunner

Først at flere av mine lesere kommer utenfra Indrefilten, utflyttere som liker å følge med der de kom fra. Så kan man legge til de aktuelle sakene, som har slått an de siste dagene.

Så er det også slik at undertegnede jobber under en "frivillig fane", der jeg ikke kan poppe opp med aktuelle og mange saker om dagen.

Tempoet må bli deretter og jeg tror leserne ser at en mann ikke kan dele seg opp. I tillegg kan jeg takke Andine Løvdal(bilde), forfatterspira fra Iveland, og professor Olav Dovland, for hans penn og kronikker.

Kunstner Lene VehusheiaI tillegg har jeg lagt meg på en hyggelig søyle der jeg fremhever Vegdølen, skyter av Ivedølen, intervjuer Myklendingen og så videre. Ingen VG desk hjelper her, der alt arbeid gjøres for min hånd, om det er redigering, bilder, skrivingen, regnskapet, kontaktnett mm.

Pennen min skal fremheve folket, rose bygda og ikke være en sladrespalte. Jeg må kvesse pennen av og til, men det er mer i sjeldenhet.


Annonseplassene

- har jeg holdt litt i bero, delvis på grunn av arbeidsmengde men også Corona viruset. Mange meldte seg tidlig, flere er på vei inn, og jeg vil være mer aktiv inn mot industri, grundere og andre, for at avisa skal gå rundt, uten det store underskuddet. Alle næringsdrivende er hjertelig velkomne til å bidra til at Indrefilten leverer i fremtiden.


Dette er definitivt ingen god butikk, tvert i mot, men en frivillighet av stor glede, hvor det gir meg som journalist både kjennskap og mange knyttede kontakter til stor glede. Det går delvis rundt, jeg får delvis dekket mine utgifter, og er svært stolt av å kunne dele til folket av folket.

Skulle noen ønske å gi en gave til avisas frivillige arbeid, så kan dere som ikke støtter som bedrift, vipse privat.

Da kan du vipse til 41780390- alle munner drar, og skriv referanse" Indrefilten"


Igjen- stor takk til alle i Indrefilten, dere leverer varene, jeg formidler dem.


-redaktøren

11.05.2020