I tjeneste for kommune og Den Norske Kirke i 35 år- nå takker han av

Olav Ditlef Tveit går nå av som kirketjener i Vegusdal, der han har hatt Engesland Kyrkje og Kapellet på Vegusdal som sitt virke.

68 åringen har virkelig holdt våre staselige kirkebygg vedlike på en fortreffelig måte, og Indrefilten traff denne virksomme vegdølen og fikk en hyggelig prat med mimring.


Olav Ditlef i kjent posisjon: Foto Jan Reidar Vågsdalen


Svært givende og så mange flotte mennesker

Tveit er gift, har tre sønner og seks barnebarn, og har mye å bruke sin tid på. Nå til sommeren skal han tre av og bli pensjonist, og nye krefter kommer til.

Han forteller meg om disse 35 årene i tjeneste for bygdefolket, kommunen og Den Norske Kirke -og har så mye godt å fortelle.


-Det har vært mange endringer i disse årene forteller han. På arbeidsgiver siden fikk man jo endringen der man gikk fra å være kommunalt ansatt, frem til nå da det er den Norske Kirke som er arbeidsgiveren. Men for min egen del så merket jeg ikke dette i arbeidet mitt, som jeg har trives så godt med i alle år.

Jeg har truffet så mange mennesker, jille folk gjennom alt av arbeid i og rundt brukene jeg har jobbet med. Men også gjennom det kristne arbeidet har det vært svært hyggelig, og ikke minst må jeg trekke frem det gode fellesskapet, som man har på mindre steder som hos oss.


Denne døra i Vegusdal Kyrke har han ønsket folk velkommen til i 35 år: Foto Jan Reidar Vågsdalen


Tøffe dager følger med

-Det er selvsagt mange sider med å være kirketjener, og spesielt er det begravelser som man kan kjenne på kroppen. Det er da man kommer inn på mennesker i sorg. Det kan ofte være kjente og kjære som man har kjent i årevis, som man er med på å sende til sin siste hvile.

Forteller Vegdølen som kom til bygda i 1980, da han tok over gården Tveit i Hovlandsdalen, etter å ha vokst opp på Hisøya. Nå bor han på Engesland og skal nyte pensjonisttilværelsen der, sammen med sin kone Kjellfrid.


Vurderte selv å bære en brud fra helikopter til kirken


-Det er så mange minner, utrulig mange men noen skiller seg ut sier den dyktige erfarne bygdekaren. Men 150 års jubileet i 2017, da vi feiret kyrkja her på Engesland det minnes jeg godt og det sitter nok langt inne over store opplevelser. Tveit har alltid et glimt i øyet, og han glemmer aldri da det skulle være giftemål i bygdas hus, og brura kom i helikopter. Da hun skulle fraktes inn fra Helikopteret, vurderte kirketjeneren å bære brura med sitt lange slør inn over hele enga, som sto i høyt gras. Men det endte nå ikke slik, humrer han med sitt kjente smil, her i bygda.


Her med sin kone Kjellfrid til venstre og menighetssekretær Janne Dreessen Heia, i et møte i Menighetsrådet nå nylig. Foto Jan Reidar Vågsdalen


Kuturpris og endringer


I 2017 fikk Olav Ditlef kulturprisen i Birkenes Kommune for sitt arbeid på flere plan gjennom mange-mange år. En fortjent pris til karen som kjenner bygdefolket og endringene.

For det har endret seg de siste årene forteller mannen som også leder Menighetsrådet i Vegusdal.

-Dørstokken har blitt lavere, med tanke på hvem som kommer til kirke og bedehus, enn det var tidligere. Jeg har merket meg at åpenheten er blitt sterkere og at vegdølen er mer sammensveiset enn tidligere. Jeg vil også si at vegdølen på mange måter er svært sosial, og er ikke redd for å si meningene sine.

Prototypen på oss vegdøler er kanskje ikke en lett oppgave å beskrive, men du verden så mange flotte mennesker det bor i vår kjære bygd, avslutter en av bygdas ledere, på så mange måter.


Kommentar og avtageren

Tveit er i likhet med noen andre få, nettopp prototypen på den som vil noe, er engasjert i mye og har en lederstil som er beundringsverdig. Undertegnede sitter selv i Menighetsrådet, der Olav er leder -og det oser kvalitet, ro og omsorg, samtidig som han ikke er redd for å si i fra med tydelighet- slik en ledertype skal.

Man må takke slike mennesker som både gjennom arbeid og engasjement i bygdekulturen gjør en svært viktig jobb.Til sommeren går han av og da skal ny kirketjener inn i virke og få sin opplæring, som han fikk for 35 år siden, av Olav Arthur Aas.

Nå er det 42 åringen, snekkeren og familiefaren Per Helge Aas(bilde til venstre for noen år tilbake sammen med eldstedattera) som skal ta over stillingen som kirketjener- en stilling på 70 prosent


-redaktøren

26.05.2020