Hvordan har dere det akkurat nå? - tre familier fra Indrefileten forteller

Jeg har sett i bunken min over saker ,og i dag tar jeg dere med til tre ulike familier i Indrefileten som de første i en portefølje -og hvordan de har det i disse Korona tider.

I går hadde jeg en lengre sak om en fantastisk familie på Iveland, i dag får dere korte innblikk fra Hommen, Herefoss og gamle Vegusdal sokn.


Familiene Hommen, Flateland og Jordal forteller kort om deres situasjon og hva de gjør i disse helt spesielle tidene.
På Herefoss

-bor Cecilie Jordal sammen med sinn sønn på snart 12 år, Leander. Hun forteller at det er litt unormale tider i hjemmet. Sønnen savner skolen, mens mor Cecilie jobber mye som helsearbeider i Birkenes kommune. Der hun har 44% stilling, mens det nå blir ekstra jobber på grunn av presset i helsesektoren.

Men 38 åringen forteller meg at det går greit, men at det er tøft å være alene mor, jobbe og ha huslån og andre utgifter. Det er tøft økonomisk, men jeg jobber på og får endene til å møtes. -Så har jeg en stor motivasjon i min sønn, forteller Cili, som hun kalles av kjente.

Leander som elsker fotball får brukt mye fotballen ute, der de har vakker utsikt til Herefossfjorden. (Bilde til høyre: privat)


Over til Hommen

-som ligger mellom Engesland og Oggevatn, og ikke langt fra Iveland kommune. Her bor Eva Merete Hommen og Jan Gene Hommen. De har tre voksne barn på 24, 29 og 33 år, som bor i Kirkenes, på Birkeland og i Vennesla.

De to yngste er jenter mens den eldste på Birkeland er gutten(mannen) i "barne" flokken til en flott familie i vår Indrefilet.


Ekteparet Hommen: foto privat

Jan Gene forteller meg at alle fortsatt er friske, og at både han og Eva er i full jobb fortsatt. Eva jobber mye fra sitt hjemmekontor i forhold til sitt arbeidsom leder i en av kommunens institusjoner.

Her fortelles det om skypemøter med barna sine og sitt eneste barnebarn i Kirkenes, der man treffes på andre måter, nå i denne høytiden. Altså som de fleste familier i dag.


På Vegusdal

- i selve krysset mellom Evje, Engesland og Arendal treffer jeg Gunnar og Gøril Flateland.Der fortelles det at mye er annerledes i hjemmet enn til vanlig. Far Gunnar jobber fortsatt fullt i Heldal entrepenør A/S og har ingen permiteringsvarsler hengene over seg.

Mamma Gøril er permitert fra Myklebostad pleiehjem, men har andre arbeids sysler. Hun er nattvakt for Evje og Hornes kommune i helseavdelingen, pluss at hun jobber som renholder i Heldal entrepenør.
De har barna Are(20), som er lærling og fortsatt ute i fult virke forteller pappa Gunnar meg. Julianne(16) og Linnea(14) er hjemme og kjenner på rastløsheten. Ingen skole , ikke besøk av venner og samlinger, tar på de yngste sier pappa, og skjønner at det kan tære på ungdommen. (Bilde under er av søstrene Linnea og Julianne, og til høyre eldstemann Are- foto Privat)Vi tar alle forhåndsregler i disse tider forteller familien Falteland meg, i likhet med resten av samfunnet.


Takk for en kort prat med alle tre familier. Snart kommer tre nye i en liten portefølje fra Indrefileten.


-redaktøren

05.04.2020