"Han virker som en god og omgjengelig utgave av Colargol"

"Hvorfor er det så vanskelig å forstå alt som skjer? Eller rettere sagt, hvordan kan man forstå logikken i de enkelte sakene som media avdekker? Min mor, som jeg mistet nylig, satte tankene mine i sving på 1. mai og derfor dette innlegget", skriver Tor Ståle Stålesen i denne helt nydelige treffende artikkelen.

Stålesen er utvilsomt sosialdemokrat, men han evner å se lenger enn sin egen nesetipp, han har sjølironi og tar seg ikke alltid så høytidelig. Men merk pennen hans, den treffer med tyngde, kraft og setter samfunns problematiske og viktige ting, under lupen som få andre. Vegdølen har igjen truffet hjerte til leseren (!)


Stålesen bak kamera. Han er også god bak skrivepulten. Foto: Privat


Jeg liker at folk tjener penger. Jeg liker at folk blir rike og har det godt. Jeg liker folk som bygger opp bedrifter og skaper arbeidsplasser.

De som klarer å få slike ting til er det bare «å ta av seg hatten» for. Spesielt når de gjør dette innenfor regelverket vi har i Norge og at de bidrar på lik linje med alle andre til å dekke fellesutgiftene.

Det er mange eksempler på at dette er mulig innenfor Norges grenser og med det regelverket vi har, men det er nå en gang slik at vi har flere eksempler på at noen vil oppnå statusen som millionær eller milliardær på raskest mulig tid. Noen har fisket seg til rikdom, andre har spart opp i fond og aksjer og noen har selvsagt funnet fram til det som kalles «skatteparadiser». Paradiser hvor man kan plassere penger i skjul. 

Det har vært en alminnelig oppfatning i samfunnet vårt at vi må dele på utgiftene. Alle godene vi forventer å få når vi trenger dem skal vi få, men vi må ha bidratt ut fra den økonomiske evnen man har.

Både fra Regjering og Storting, Norges Bank, NHO, LO, andre organisasjoner, bedriftseiere og kirke- og religionsledere forventes det at vi alle skal vise måtehold og være rause og dele på utgiftene. Ja, med det som utgangspunkt så har vi virkelig gode tanker om systemet vårt. Vi tror og har tillit til de som styrer og har muligheten til å bestemme for oss. Vi har hatt og jeg håper fortsatt på at vi skal ha troa på at noen vil ivareta våre interesser. Problemet er bare at når noen håndterer saker på en slik måte at logikken i den alminnelige oppfatningen brister, da er vi i og beveger oss i et område som fort kan føre til at vi mister troa på «det gode og de som vil oss godt». Man blir mistenksomme og fort skapes oppfatninger om folk og system som kan være langt fra virkelighet og sannhet. Det er derfor vanskelig, for en med alminnelig interesse for å følge med, å finne ut av hva som er riktig eller galt av påstander. Derfor har jeg lyst til å si noe om hvilke tanker og refleksjoner jeg har gjort meg etter at nyheten om at Nicolai Tangen ble ny oljefondsjef.

Etter det jeg har forstått så bryter man ikke noen lov

-ved å forholde seg til skatteparadiser slik Tangen gjør. Neida, men «eliten» blant oss, anmoder oss på det sterkeste om å ta avstand fra slik virksomhet. Alle som strever med å få endene til å møtes blir anmodet om å vise måtehold i sitt forbruk og de blir også anmodet sterkt om å bidra til felleskassa. Noen ganger får jeg nærmest en forståelse av at det er de som har minst, som etter elitens oppfatning, skal og bør putte mest inn i denne felleskassa. 

Noen ganger så sitter jeg stille og rolig og tenker på hvilke signal det er denne Tangen sender ut til oss.

Han vil, etter filosofens utsagn, bare være snill og grei. Det tror jeg så gjerne, men jeg får en mistanke om at han vil være snill og grei med de som kan yte han en vennetjeneste igjen. Hans omtalte seminar og deltagerne der tyder på at han er svært spandabel, men det må foregå på hans premisser og hans oppfatning av hva som er riktig. Ja, så får han da også støtte for det av denne svært profilerte filosofen, Syse, som helt klart kan slenge ut en påstand om at det Tangen gjør er av godhet og at han ikke har hatt noen baktanker med det. Jeg skulle ha likt å vært en professor som kan slenge ut slike påstander uten å måtte begrunne det noe mer. Når det er sagt så forstår jeg veldig godt at Syse mener at Tangen er raus og god. Han får jo «salt til grauten» av Tangen, han.

Jeg vet ikke om det er Tangen jeg bør være mest kritisk til, eller om det er noen andre. Jeg har nå likevel gjort meg mine tanker og det er følgende:

Tangen er en smart mann.

Jeg tror han er spandabel, han har lyst til å gjøre noe bra for andre, han vil gjerne vise seg fram som den beste vi kunne få til å forvalte vår rikdom. Jeg opplever det imidlertid som problematisk at alle disse egenskapene virker, men bare under visse forutsetninger og det er de forutsetninger han selv legger til grunn eller skaper. Ja, og så selvsagt ut fra hva filosofen, Syse, mener. Han er jo den som har skapt etikken og moralen for Tangen.

Jeg tar Tangen for det han er. Han legger ikke skjul på det. Jeg er imidlertid redd for at dersom jeg hadde brukt noen av hans egenskaper eller hans metoder for å oppnå ønskede resultater, så hadde jeg vært ansett som en «ordentlig kjeltring».


Familiemannen som ser lenger enn egen nesetipp: Foto Privat

Jeg er ikke i tvil om at mennesker lar seg påvirke av gaver, goder, fester, seminarer og alt annet som kan komme fra en «gullkalv». Når statsråd Røe Isaksen legger hodet sitt «på skeive» og presiserer at han selvsagt ikke lar seg påvirke og heller ikke har trodd at Tangen har hatt noen baktanker med å invitere han til seminar, så tror jeg han simpelthen ikke. Han virker som en god og omgjengelig utgave av bjørnen Colargol, men for meg blir han mer «en røre» enn en troverdig statsråd.

Når professoren, Syse, filosofen over alle virkelig legger breisida si til og forteller oss at dobbelmoral er bedre enn ingen moral så er det en sannhet for han, men ikke for meg. Jeg vil heller fremstå uten moral og uten skrupler enn det å drive dobbelmoral. Uten moral og uten skrupler vil i alle fall folk vite hvor jeg står. Med dobbelmoral vil ingen få følelsen av hvor jeg er og den type moral inneholder heller ingen skrupler. Den er like rå. Noen vil helt sikkert nå si at jeg angriper Høyresiden i politikken, kapitalistene. Nei jeg gjør ikke det. Vi trenger kapitalistene, men de må rett og slett oppføre seg anstendig. Det er mange med motsatt politisk oppfatning enn Høyresiden og kapitalistene som tar seg blende av «gullkalven» og gå god for dens oppførsel. De har det samme ansvaret for å få oss til å opprettholde tilliten til systemet.


Sitt forbilde Thorvald Stoltenberg og Arbeiderpartiet legger han ikke skjul på. Men han skriver til både høyre og venstre og treffer oss alle med et smell: Foto Privat

Jeg har vanskeligheter med å konkludere med hva som er det riktige i denne saken, men jeg har havnet ned på følgende: Banksjefen med stor S for sjef, Olsen, han har rett og slett «drite på draget» sammen med sitt styre. Han fremstod ikke slik jeg er vant med å se han under intervjuet. Og tenk dere, han jeg hadde så stor tillit til. Filosofen og statsråden, «røra» har jeg sagt nok om. Det jeg imidlertid nå tenker mest på er hva som har foregått i tidligere tider. Har noen på vårt lokale plan latt seg forlede til å ta noen beslutninger som kan minne om denne omtalte saken med tilsetting av oljefondsjef? Jeg tror det er riktig å reflektere litt over dette, men det er nok ikke mye man kan få gjort med det. Det får meg imidlertid til å tenke enda mer over hvor riktig det har vært å kjempe for åpenhet og da spesielt i forkant av at beslutninger skal tas.


Tor Ståle Stålesen

til redaktøren og Indrefilten

18.05.2020