Fylkesveier i Indrefileten uten vedlikehold -liv vil gå tapt

Tidligere i vinter registrerte undertegnede store farlige sår i asfaltdekke på riksveien mellom Arendal og Evje, i Hovlandsdalen, og skrev en sak om dette på avisens Facebooksider. Nå har Stortinget sammen med Statens Vegvesen satt opp det kommende budsjett, og det er satt av 10 millioner ekstra til asfaltering i Agder og Telemark. Hvor stort beløpet var fra før, har jeg ikke tall på, men alt kan tyde på at det er bevilget for lite til sikkerhet og trygging.Slik ser toppdekke ut på riksevei 9, mellom Arendal og Evje, øverst i Hovlandsdalen: Foto Jan Reidar Vågsdalen


PS:Avisen har registrert at Vegvesenet i Agder har sett på de nevnte sår som avisen tok opp, i Hovlandsdalen mot Evje tidligere i vinter. Men det er bare en av flere strekninger som er farlige i vår region.


Hvor mye

-dette får å si for våre mest utsatte fylkesveier i Indrefiletene er enda ikke klart. Men alle som kjører på veiene i våre kommuner og på fylkesveiene, ser enorme behov for vedlikehold, og spesielt den første fasen som er slite/toppdekket på veiene. Der kommer sikkerheten inn både for to og firehjulinger inn. Dype bilspor, større fare for vannplaning og ikke minst sår i veien som for motorsykler, kan være direkte livsfarlige.

Fylket må sammen med de kommunale behovene se på disse strekningene først, fordi de er de mest sårbare med tanke på menneskeliv. Så må man se på større oppgaver, der veiene er i stand til å møte pendlerne og næringskjøring, tungtransport som med lastebiler, varetransport og annet.
Ikke glem fylkesveiene sier leder i KS(Kommunesektorens organisasjon)


– Vi er glad for mer penger til samferdsel. Det kommer alle til gode, men man må også huske at en stor del av veinettet i Norge er fylkesveier, og disse veiene er viktig for næringslivet rundt omkring i landet, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS, som mener det er viktig at staten ikke glemmer fylkesveiene.


Gram sier at fylkesveinettet er «blodårene til samfunnet», og at de er viktig for næringslivet.

– Fylkesveinettet er det desidert største veinettet vi har. Vi har mange flere fylkesveier enn riksveier. De er viktig for næringslivet, og viktig for at veinettet henger sammen. Derfor må det også satses på fylkesveinettet.


Bjørn Arild Gram, styreleder i KS. Foto KS


Men er ikke dette fylkeskommunens eget ansvar?

– Jo, det er fylkeskommunenes ansvar, men det er statens ansvar å gi fylkeskommunene økonomi til å ta vare på fylkesveinettet, svarer han til Nrk i dag.

Han forteller at KS har klare forventninger om at det også kommer et betydelig løft for fylkesveiene framover.


Bevilgning:


Nå har Stortinget sammen med Statens Vegvesen satt opp det kommende budsjett, og det er satt av 10 millioner ekstra til asfaltering i Agder og Telemark. Hvor stort beløpet var fra før, har jeg ikke tall på, men alt kan tyde på at det er bevilget for lite til sikkerhet og trygging.


  • 10 mill. kr til ekstra asfalt i Agder og Vestfold og Telemark

  • 1 mill. kr til vegoppmerking etter asfaltering

  • Forarbeid før dekkelegging rv. 9 Valle- Bykle

  • Fjellsikring etter inspeksjoner, i Agder og Vestfold og Telemark, E18 Vestfold og Gjerstad, samt E134 Notodden

  • Rekkverk i Agder og Vestfold og Telemark, rv. 9. rv. 41, E134 og rv. 36

  • Skiltstyring, pumper, veglys, bommer, oppgradering av elektroinstallasjoner i Agder og Vestfold og Telemark

  • Utbedring av sideterreng, E134 Lifjell og rv. Setesdalen, med mest fokus på Agder

  • Kantforsterkning på E134 Tyrveli-Vågsli


redaktøren

14.04.2020