Fest og Nasjonaldagen i bilder og tekst fra flere steder i Indrefileten

Det ble en annerledes feiring, og en 17.mai som vil gå inn i historiebøkene sammen med samme dag i 1945, bare helt annerledes. Covid-19 stoppet ikke Norge, det samlet om ikke enda mer en vanlig. Bygdesamfunn over hele Indrefilten viste sine flagg, taler og kreativitet om at Eidsvoll 1814, står risset inn i folkesjela vår. (forsidebilde fra Engesland. Foto Tore Hval)


Kreativiteten var stor over hele Indrefilten, der biler og kjøretøy var i høyeste grad en gjenganger overalt. Her fra kortesjen fra Evje, og en vakker gammel kjøredoning. Foto Siv Merethe Hatteberg


Flotte bidrag til avisa

-fra Herefoss, Engesland, Bygland og Evje, er sendt til redaktøren fra søndagens fantastiske dag. Selv ble jeg "offer" for snø og kulde på min planlagte naturreise som ble amputert- mer om den i egen sak.


Helge Wroldsen kom i traktor på Herefoss, på staselig måte: Foto: Cecilie JordalTil høyre ser vi prest Frode Eikrem på Engesland under 17.mai gudstjenesten. Foto Tore HvalVakkert bilde fra Bygland kommune 17.mai. Foto Susanne HegenscheidtStemningsbilde fra Evje i går på nasjonaldagen. Foto Siv Merethe HattebergOrdfører og 17.mai komite leder Gyro Heia, sammen med bygdas fremtid. Foto: Tore HvalSetesdal i vakker pryd, her fra Bygland kommune, til høyreFra Kortesjen på Evje


Båtkortesjen ut på HerefossfjordenBilder under fra de ulike stedeneEn stor takk til de utsendte fotografene for Indrefilten denne vakre mai dagen


Tore Hval på Engesland, Susanne Hegensceidt i Bygland, Familien Siv Merethe Hatteberg på Evje og Cecilie Jordal på Herefoss har tatt disse bildene. Som dere sikkert ser mangler Iveland og Mykland, men derfra har jeg dessverre ikke fått tak i noen bilder, per nå.


-redaktøren

18.07.2020