Fantastisk påskeaktivitet- Rebusløpet på Engesland med enorm respons

Ungdomslaget på Engesland i Vegusdal gjorde en helt umakelig dag, for godt over 100 mennesker, og de 24 bilene som deltok i rebusløpet i dag skjærtorsdag. Man må bare beundre de unge menneskene, med deres ideer og fantasi, når man ellers ikke kan møtes på vanlig måte.


Marte Haugland fra Ungdomslaget, var en av flere unge mennesker som gjorde dagen til en stor opplevelse i spesielle tider: foto Jan Reidar Vågsdalen


Med god avstand fra hverandre, og sittende i bilene, fikk de 10 ulike poster de skulle gjennom, på ulike plasser i bygda. Her ble de møtt med kreativitet, spørsmål, teoretiske oppgaver og praktiske gjøremål. Her deltok små og store i fellesskapet som gjorde inntrykk en høytidsdag, når livet for mange dreier seg om et virus.Her fikk man gjøre noe i sammen, på avstand og kjenne på noe annet en kun hverdagen hjemme med sine egne.


Langveisfra og en stor takk


Det kom biler, familier og unge mennesker fra Iveland, Vennesla og ellers i Indrefileten, til dette unike "påskeløpet"- som bør bli tradisjon.


Hege Konstanse Østerhus(20), Karina Rakkestad(22) og Tuva Sletten(17), fra Vennesla hadde funnet denne aktiviteten på Facebook og tatt turen til vår vakre bygd: Foto, Jan Reidar Vågsdalen.


Undertegnede fikk møte utrolig mange fornøyde mennesker, vel og merke på avstand. Og samtlige forteller om bygdas Ungdomslag som har fått til dette, på en dag det var kø og mange biler samlet på en gang.


Helen Vegusdal Stølen, på en av postene. Der skulle man tippe antall erter på et glass, samt tippe vekten på glasset. Og så skulle man toppe vekten på et glass med vann. Foto: Jan Reidar Vågsdalen


Undertegnede er stolt, og igjen kan jeg ikke få rost mennesker i Indrefileten nok, som byr på seg selv og frivilligheten, til glede for fellesskapet. Vi kan være stolte av våre ungdomslag, våre yngre krefter i hele Indrefileten, i dag var det Vegusdal som markerte seg på en fantastisk måte


Bilder og vinnere

En stor bilde serie legges ut på Indrefiletens Facebook side, i tillegg til de som er her på nettsiden. Vinnere med mer, kommer på samme Facebook side om litt.


"En stor takk" og fortsatt god påske


-redaktøren

09.04.2020