Få fart på nettet -viktig melding til alle i Indrefilten i dette leserinnlegget

Et godt, flott og engasjert leserbrev fra våre politiske ungdommer. Og uansett hva vi måtte mene om ulike partigrenser/ytringer, så er det å få med de som skal ta over etter oss, meget viktig uansett engasjement.

Å få inn leserbrev og spesielt fra engasjerte unge mennesker settes stor pris på. Senterpartiet byr mye på seg selv, og deres politikk i vår region. Ofte i en slik mengde at jeg kan bli sett på som en grønn"skrolling" som ser mer til dem enn andre i Indrefilten- men dette er ene å alene at ingen andre partier "selger" seg i min blekke. Litt overraskende med tanke på at avisen når ut til flere tusen lesere hver uke.

Bare for å understreke min nøytralitet igjen- jeg har jeg alltid fremstått som sosialdemokrat, noe jeg aldri har har lagt skjul på. Dette tror jeg sjelden eller aldri noen av mine lesere vil se igjen i mine saker, utenom litt "krutt" når jeg skrive enkelte kronikker. Dette må understrekes(!)


Senterpartiet i Birkenes er synlige, også nå ungdomspartiet- jeg etterlyser flere andre engasjement også fra andre partier: Foto Birkenes Senterparti


Men ære være Senterpartiungdommen- som har sendt meg denne viktige saken ført i pennen av Mailinn Stoveland og Syvert Emelius Furholt: Det er ikke så lenge siden vi fikk en fryktelig brå omvending av hverdagen vår. Den nye hverdagen har bestått av mange møter på Teams, hjemmekontor og ikke minst- hjemmeskole. Hvem skulle trodd man klarte å stå i kø på It's Learning? Det er nok mange frustrerte elever, lærere og foreldre som har kjent litt ekstra på det med digitale utfordringer. Det kan likevel bli verre om du ikke har tilstrekkelig bredbånd, som faktisk er hverdagen til veldig mange mennesker i vår kommune. Det gjelder altfor mange som enten ikke har bredbånd eller har en ekstremt lav hastighet på det.  Å gjøre noe med dette har lenge vært en politisk sak som det endelig er fortgang i.  For å hjelpe til med dokumentasjonen av både bredbåndstilgang og hastighet, kan du ta turen inn på nettfart.no. Der er det bare å starte testen. Det hele vil ta deg to til tre minutter. Da har du både målt og dokumentert. Etter dette kan du gjerne dele linken videre til andre i kommunen, slik at vi får bredest mulig dokumentasjon. Det finnes i tillegg en app for smarttelefoner, kalt «Nettfart», men det fungerer også å bruke telefonens nettleser. Derfor oppfordrer vi deg til å ta turen inn på nettfart.no slik at alle kan få en tilstrekkelig bredbåndstilgang.


Hilsen

Birkenes Senterungdom v/ Mailinn Stoveland Syvert Emelius Furholt

Foto: Privat