Et levende Ungdomslag i Iveland styres av unge sterke kvinner

Bygdeavisa har en stund ligget i ro, der redaktøren vurderer avisa fremtid i denne ferien. Lovnaden om å dekke Iveland ungdomslag sitt årsmøte sto uansett ved lag, og her har min "høyre hånd" på Iveland Andine Løvdal, laget en sak om den driftige gjengen i Iveland kommune.

Ungdomslaget driftes forøvrig i et godt flertall med unge kvinner som er meget samfunnsbevisste og iherdige. Det skal sies at den mannelige delen også er representert men i godt undertall.


Guro Kristine Ingebretsen Jeppestøl og Kaja Honnemyr på bildet er to av frontfiguerene i ungdomslaget Ungdomslaget

Info om IUL (fått fra Anita Søttrup, i styret for Ungdomslaget)

Iveland ungdomslag har så vidt vi vet vært siden 1905. Før 2017 var det liten eller ingen aktivitet i veldig mange år. Kaja Honnemyr kom tilfeldigvis over Ungdomslaget når hun i 2016 ønsket seg swingkurs i bygda vår. Det ble satt i gang, og det ble laget et nytt styre i ungdomslaget med Honnemyr som leder.

Det var ikke mange aktiviteter i begynnelsen, og det ble mest med det styret hadde kapasitet til å rekke over. Etter hvert ble det oppstart av tabatatrening, swingkurs, swingkvelder og bilrebuser.

I den siste tiden har de også fått med barnekoret Ekko med på laget, og ungdomslaget har arrangert elgfest, malekvelder og arrangert en veldig vellykket romjulskviss. I koronatiden har de også stelt i stand flere kvisser på Kahoot.

I år ble årsmøtet for 2020 utsatt grunnet korona, men onsdag 24. juni ble de møtt igjen, der styret for 2020 ble valgt inn.

Leder: Guro Jeppestøl

Nestleder: Anne Berthe Gaudestad

Kasserer: Mari Fjermdal

Sekretær: Anita Søttrup

Styremedlem: Mats Gaudestad

Varamedlemmer: Alf Daniel Skåreland og Tone Karoline Solberg
Hvorav Mari og Tone Karoline er nye styremedlemmer. Under et årsmøte for ungdomslaget i Iveland kan alle, både medlemmer og ikke-medlemmer komme for å høre på sakene som tas opp og selv komme med innspill. Alle medlemmer som har betalt årskontigent har også stemmerett i saker det skal stemmes. De hadde et trivelig møte, der det ble servert kaffe og kake. Det var 8 som møtte opp, der det ble mange gode diskusjoner og pratet lett om hvilke aktiviteter de ønsker seg i tiden fremover. Det er mange ting de ønsker å arrangere og få til, men at kapasiteten ikke strekker helt til.


Tross navnet

-begrenser heller ikke Iveland Ungdomslag seg til alder og slettes ikke til aktiviteter! De kan stort sett arrangere og stelle i stand det som ønskes. Ungdomslaget håper flere og flere ønsker å ta i bruk dette tilbudet hvis de har aktiviteter som de ønsker. De oppfordrer derfor at de som sitter og har lyst til å arrangere noe, enten det er en fast aktivitet, en engangs happening eller sporadisk til å ta kontakte Ungdomslaget. Kontakt dem på facebook, mail: Iveland.ungdomslag@gmail.com, eller kontakt en i styret.


Mulighetene når en engasjerer seg i et ungdomslag er mange! Kaja har for eksempel deltatt på et lederutviklingsprogram kaldt ungt lederskap. Anita har vært med i styret i fylkeslaget, hvor Guro nå er. I fjor deltok Anita og Kaja også på landsmøtet. Det læres mye av å drive et ungdomslag og ikke minst får man også muligheten til å delta i et nettverk mye større enn lokallaget vårt.


Til venstre er ungdomslaget samlet på årsmøte.


Sommeren 2019 reiste 5 flotte Ivelandsungdom (Forfatterspira selv) på en vellykket sommerleir helt til Skogn, sammen med daværende leder Kaja Honnemyr. Det arrangeres mye i et ungdomslag, både storkurs og forskjellige treff og arrangementer, der medlemmer får delta rundt forbi i landet.


Foto: Anita Søttrup

Andine Løvdal 29.06.2020