Enorme utfordringer og forskjeller i skoler og barnehager i Indrefileten

- flere foreldre vil garantert holde friske barn hjemme fra både skole og barnehager, i Indrefileten, for de tørr rett og slett ikke å sende de ut enda (!) -Når skolene og barnehagene igjen åpner nå og hvorvidt det er riktig eller ei, kan undertegnede ikke svare på. Men at det vil få store utfordringer, både på kommunikasjonen og det administrative i de ulike kommunene er det liten tvil om.


Nrk sin sak om dette i dag: https://www.nrk.no/norge/ma-holde-seg-hjemme-nar-skolene-apner-1.14977125Engesland skole i 2019: Foto, Jan Reidar Vågsdalen

Her vil kommuneadministrasjon og skoleansatte måtte jobbe på høygir, frem til dette åpner. Veldig mange må bli hjemme fordi de er i risikogrupper og dermed blir det en stor ulikhet for barna våre, i første omgang. At man åpner opp nå, er et signal på at det går bedre i Norge, men om det er for tidlig, eller en risikosport, får vi ikke svar på nå før dette tiltaket er satt i gang og virket over en periode. Det som er sikkert er at skoler og barnehager i Indrefileten i Birkenes kommune, Froland kommune, Bygland kommune, Iveland kommune og Evje og Hornes, får store utfordringer etter påske. Jeg er rimelig sikker på at foreldre som er usikre vil holde barna sine hjemme uansett når det åpner.


Evje og Hornes barne og ungdomskole: Foto Evje og Hornes kommune

Samtidig kan man forstå et samlet storting som ønsker bevegelse i samfunnet og en nedtrapping av usikkerheten. Spørsmålet er rett og slett om den kommer for tidlig, og slår feil ut. Dette er i tråd med helsemyndighetene, på tross av usikkerheten.


Kriseteam og kommuner jobber på spreng, og nå vil de få enda mer å jobbe med, sammen med skoleadministrasjonene i våre ulike kommuner.

-redaktøren

08.04.2020