En dag å sende en skammens hilsen til kommunene i Indrefileten !

80 år siden i Indrefileten -la oss aldri glemme 9.april 1940 når vi nå fører en annen krig (!)


Tiden går fort, men ikke fort nok til at det er noe vi skal huske og minnes så lenge vi lever. Selv oss generasjoner etter 2.verdenskrig har mye å lære å lese om i vår historie, og nå møter vi noen av de samme følelsene som vi har i disse korona tider- med de er ikke i nærheten av den samme virkelighet- og nettopp derfor må vi nordmenn aldri glemme, ei heller i Indrefileten.


Kongen og kronprinsen må rømme landet: Foto: Aftenposten


Mens viruset herjer i verden, i Norge og i våre lokalsamfunn, så blir dagen 9.april 1940 og de neste fem årene en sterk påminnelse om å sårbare vi er, nå som vi fører en krig mot en usynlig fiende på en helt annen måte. Og vi står der liksom enda, vi har ingen hær, intet forsvar å skryte av, vi har til og med vraket utstyr i sanitet til over 20 milliarder kroner. Og vi ble liksom "sjokkerte" da tyskerne kom inn Oslofjorden og det første skipet gikk ned utenfor Lillesand- hva med i dag?


10 262 døde og en skam til kommunene våre i dag


Norske falne på disse fem årene er godt over 10 000 mennesker, samtidig døde flere tusen andre på norsk jord, som var slavearbeidere for den tyske stormakt og nazistene. Her i Indrefileten hadde vi også mange som ofret sine liv i krigens herjinger, og det var spesielt på sjøen mange av våre mistet livet, men også på land og i kamper i Norge og andre steder i verden


Det er med stor ære jeg vil hedre de falne, som hvert år hedres på 8.mai rundt i kommunene våre (unntakene er mange i vår region). Og det er en enda større skam til de kommuner som ikke feirer denne dagen, for å hedre både de som kjempet for vår fred, og de over 100 000 norske soldater som i etterkrigstiden har kjempet for fred flere steder i verden. I tillegg hadde man alle de som satt i konsentrasjonsleire, noen døde, noen kom hjem til sine kjære. I dag er mange glemt.


Tyske soldater marsjerer på Norsk jord: Foto: Aftenposten


8.mai og 9.april

-er merkedager i vår nyere historie, da vi skal minnes og da det skal hedres. Hvordan skal vi la våre nye generasjoner, barn og ungdom få lære om disse dagene, om vi ikke markerer det som vi skal, og hedres de som hedres bør?

8.mai i år er naturlignok avlyst fordi vi har en annen krise i en annen tid.

Birkenes kommune har endelig fått til en flott markering og skal fortsette med dette, for å hedres de helter som har gjort sin tjeneste for at andre skulle få fred. Dette i samarbeid med vårt lokale veteranforum- finnes det større helter?


Undertegnede holder tale 8.mai 2019, for å hedre dagen til falne og nålevende veteraner. Birkenes kommune tok tilbake tradisjonen etter 25 år- en stor takk. Foto Birkenesavisa


Hvordan Evje og Hornes kommune, Iveland kommune, Bygland kommune eller Froland kommune feirer denne dagen har jeg ikke full oversikt over. Men har man ingen markering, med medaljeutdeling, taler, kranspåleggelse -så er det rett og slett en skam! Der sitter flere hundre pårørende og levende mennesker rundt i kommunene, og er glemt. Det holder ikke med å heise flagg å legge på en krans- her må man virkelig skjerpe seg.

Bare i Evje og Hornes er det 40 veteraner, og pårørende, samt soldater som døde under krigen. Bare disse faktaene sier litt om respekten vår til historien. I Birkenes er det også 40 veteraner, mens det i de andre kommunene er mer ukjente tall. Iveland jobber med å finne sine veteraner i dag, det er en ros til dem.

Osmund Faremo, en tidligere kjent og kjær politiker fra Byglandsfjord, satt i konsentrasjonsleir, og fortalte mye om dette i årene senere. Hvor er minnene, hederen og hyllesten?


I dag hyller vi helsearbeidere, politikere og andre i korona krisen- de må betale en pris, og hyllesten er så fortjent.

Men de som har betalt den største prisen i Norges historien- er glemt. Meget skuffende. Det finnes ikke et argument fra en politiker, ordfører eller andre ledere, til ikke å ta dette på alvor. I dag er dagen til ettertanke og på hva som bør gjøres de kommende år, når vi igjen lever som normalt.


Så langt vil jeg gå å si det er - akkurat nå vet vi hva en krig betyr, på en helt annen måte- og derfor vil jeg oppfordre de kommuner som ikke hedres veteranene og de som kjempet under krigen- fra 2021 og 8.mai skal det hylles og hedres i hele Indrefileten (!)


9.april skal aldri glemmes- men lokalt er mye glemt......


-redaktøren

09.04.2020