Corona utbrudd i Iveland!

Kjære innbygger i Iveland kommune: Det var bare et spørsmål om tid og i dag fikk Iveland kommune bekreftet at koronaviruset også har nådd vår kommune. Som ordfører så ønsker jeg først og fremst å takke alle ansatte i kommunen som jobber sent og tidlig for å ivareta de som har behov for det. Ansatte som strekker seg langt for å opprettholde de nødvendige tjenestene for at innbyggerne våre skal bli best mulig ivaretatt. Og jeg ønsker også å takke innbyggere som tar de pålegg og anbefalingene som kommer fra sentrale myndigheter på høyeste alvor. Det er svært viktig, fordi vi må huske på at få blir testet, så det vil kunne være store mørketall på hvem som kan være smittet. I Iveland så gjorde kommunelegen et hastevedtak denne uken der det nedlegges et forbud mot samlinger på mer enn 10 personer. En innbygger spurte meg med glimt i øyet om det er slik at kommunen forbyr oss å ha en fest nå? Og til det måtte jeg svare ærlig at ja, dette er ikke tiden for å ha sosiale sammenkomster i heimen. Dette tror jeg folk har forståelse for, så det tenker jeg skal gå fint. Kriseledelsen i kommunen samles via nett og har daglige oppdateringer om status og der vi planlegger frem i tid. Vi drøfter mulige tiltak og løsninger for å ruste oss best mulig slik at tjenestene som må leveres blir levert uavhengig av hvor lenge denne unntakstilstanden vil vare. Og jeg er så mektig imponert over den jobben som gjøres blant alle våre ansatte og våre frivillige! Tiltakene som er satt i verk er for å dra smittespredningen ut i tid slik at vi til enhver tid har kapasitet til å behandle de som blir syke av viruset. Fokuset vårt er å redusere smitte, men på samme tid forberede oss slik at vi er klare for den innsatsen som må til om folk blir syke av viruset. Tiltakene som er iverksatt fra sentrale myndigheter er meget inngripende i hverdagen vår og fører til store konsekvenser for folk og næringsliv. Næringslivet i Iveland har krevende tider og bedriftsledere må håndtere en uoversiktlig situasjon og ansatte som blir urolig for arbeidet sitt. Som ordfører har jeg stor forståelse for den krevende situasjonen både bedriftseiere og ansatte føler på i disse dager og jeg håper at Stortinget sine tiltak og krisepakker kan redusere usikkerheten noe for næringslivet og de ansatte. Kommunen har kontakt med de største bedriftene som holder til i Iveland. Vi har mange bedrifter og om det er tiltak som treffer skjevt, eller tiltak som noen av våre bedriftseiere ser kan være med å redusere omfanget av krisen, er det flott om dere tar kontakt med meg slik at problemstillinger kan videreformidles til Storting og Regjering. Førstkommende mandag kveld skal vi avholde kommunestyremøte via nett. Dette møtet planlegger vi å streame slik at innbyggerne kan følge møtet. Solidaritet og omsorg for hverandre er ekstra viktig i disse dager. Noen kan kjenne på en ekstra ensomhet i disse dager og mitt råd er at vi må huske på at telefonen kan brukes til å prate i. Så det å ta en telefon for å skravle litt i disse dagene er en god medisin dersom en skulle kjenne seg litt ensom, eller rett og slett bare kjeder seg litt. I helgen er det meldt fint vær, og dersom dette slår til, så er det å komme seg ut på tur et godt råd. Bekymring hjelper lite så mitt råd utover det å følge de rådene som kommer fra nasjonale myndigheter, er å nyte vårsola og kjenne på alt det som er godt. Og husk: Vask hendene ofte, host i armkroken og hold avstand til andre. Ønsker dere alle en riktig god helg. Beste hilsen fra Gro-Anita Ordfører Iveland kommune