Bygdeavisa "møter" ordføreren i hjemmet i dag søndag.

Bygdeavisa "møter" ordføreren i hjemmet i dag søndag - Der familielogistikken fungerer godt under pandemien.

- Hektisk aktivitet i administrasjon og på ledernivå

i disse dager. Hun er også gift med mann og har barn, og kjenner på det samme som oss andre. Ordfører Gyro Heia er ikke bare vår øverste leder i kommunen, der hun jobber tøft sammen med sine like i Birkenes kommune i disse dager. Hun er også gift med mann og har barn, og kjenner på det samme som oss andre.
Hun og mannen Thor Haakon Aneland har også lagt en plan i deres "familiebedrift"- og går dermed foran som gode eksempler for oss andre, og gjør det de fleste familier i dag gjør- bruker sunn fornuft.

Med tre barn -er det mye som skal klaffe, der far er murer og mor er ordfører. Og i likhet med flere andre har de laget en god plan i hjemmet sammen med barna sine på 4-10 og 12 år. Dette vet jeg også mange andre familier gjør og dette er virkelig et godt samfunnsansvar.

Rutinene i hjemmet på Haukom hos familien Aaneland Heia er like enkel som den er genial.

Der starter dagen med frokost og skole mellom klokken 09.00 og 12.00, så er det lunch. Deretter har de ulike planer, både far, mor og unger, litt avhengig av hvem som er hjemme av de voksne. Jentene på 10-12 år rydder rom og har andre oppgaver, mens 4 åringen har mer "sine egne oppdrag". Jentene er også flinke til å bruke tiden til å samle opp ting de ikke lenger trenger, som kan sendes videre til andre som trenger dette bedre, dette kan være seg leker eller klær. La oss alle tenke mer slik, da får flere glede av våre felles verdier i hverdagen (!)

Far Thor rydder i garasjen og tar det "han aldri ellers får gjort", mens ordføreren mellom øktene på skype og sine kommuneansatte og ledere, tar husarbeid eller annet hun normalt ikke rekker.

Dette varer frem til onsdag, så er det nytt "planleggingsmøte" hos familien på Haukom. Ordføreren - forteller meg også over telefonen at hun og ektemannen avlaster hverandre hjemme, og at Thor Haakon venter på permiteringsvarsel, som mange andre i samfunnet. Det betyr nok at mannen i huset må ta mer huslige sysler en vanlig, mens "sjefen vår" styrer skuta trygt fremover i fellesskap med sine kommunale ledere.

Ros til vår leder for først å gi råd og instrukser i egen sak til innbyggerne, for så å følge disse opp også på hjemmebane -Ord og handling hånd i hånd (!)

Som ordfører forteller Gyro om mye skype og møtevirksomhet der, med forebygging og beredskap som sterkt i fokus. I morgen møter hun kommunes kriseledelse, om veien videre. Hun forteller at det viktigste nå er å skape trygghet, passe på at bemanning på viktige poster er sikret fremover og at smitten ikke skal forplante seg mer en det som kan og skal stoppes fremover. Hun forteller meg også igjen om hvor viktig det er å ta en telefon til sine for å snakke sammen.

Jan Reidar Vågsdalen

Bilder som illustrerer ordførerens hverdag. Jobb hjemme, kos med barna(her Lotta Mathea 12 år) og mulighet til en liten pust i bakken med god te.