Birkenes og Iveland med fire ærefulle 8.mai seremonier -på Freds og veterandagen

Det ble en særdeles vakker og verdig 8.mai i Indrefilten flere steder og på flere måter. På de ulike bautane med minner fra krigen i 1940-45, ble det på fire ulike steder i Birkenes og Iveland markert. Ved kirka på Åkle i Iveland, på Birkeland, Herefoss og Vegusdal var det alle stedene ærefulle seremonier til etterlevelse for mange.

Dessverre var det ikke alle kommunene som så denne dagen som viktig.


Gyro Heia holder tale ved minnesteinen etter Knut Mykland som ble drept av nazistene i 1940. Foto: Jan Reidar Vågsdalen



En stor takk skal rettes til

- til Iveland og Birkenes kommune ved ordførerne Gro-Anita Mykjåland og Gyro Heia, sammen med deres politikere og kulturmedarbeidere. De har sammen med oss veteraner gjort denne dagen til det den skal være, en svært viktig og historisk dag i vår historie.


Gro Anita Mykjåland la ned krans og holdt tale i går 8.mai. Foto: Finn Terje Uberg


Majestet Kong Harald sa følgende i går

- "Frigjøringen for 75 år siden var en av de gladeste dagene i Norsk historie. I dag feirer vi dette stort sammen over hele landet". Og nettopp dette er noe våre to kommuner har gjort, i motsetning til Froland kommune og Evje og Hornes, som enten ikke hadde noen markering eller rett og slett overså det arbeidet veteraner har gjort verden rundt-trist(!)


På Iveland

- holdt ordføreren en flott, viktig og god tale som til folket(filmet og ligger på ulike sider), ved bautaen til Salve T. Eieland som ofret livet i 1940, i kampen mot nazistene. Hun snakket varmt om motstandskamp, de som ofret seg og deres pårørende, veteraners arbeid gjennom 75 år og deres betydning. (Bildet under, foto Finn Terje Uberg)




I Birkenes

- Startet først dagen på Birkeland, der varaordfører Anders Christiansen og veteran Ove Vehusheia minnes dagen ved bautaen på Tobias jorde. Her ble lagt på krans og det ble taler. FN veteran Vehusheia hadde i den forbindelse skrevet en meget sterk og viktig tale. (offentligjøres bla på avisas Facebookside).


Så dro ordfører Gyro Heia til Herefoss

-og var sammen med Ove Vehusheia og Tysklandsbrigade mann Olav T. Slettene. De tre holdt en minnestund og seremoni ved bautaen ved kirkegården. Viktig, ærbødig og i særdeleshet en 8.mai hedring på sitt beste i den vakre bygda. Kranspåleggelse og ord ble sagt, og kontakter knyttet mellom ordfører og veteran Slettene på 88 år.


Gyro Heia sammen med Tysklandsbrigade veteran Olav T Slettene og Ove Vehusheia som har tjenestegjort både i Libanon og Kosovo. Foto: Ove Vehusheia


Bautaen til Knut Mykland på Engesland

- Gyro Heia var virkelig i farta i går og avsluttet dagen i heimbygda Vegusdal. Her ble det en minnerik og svært god seremoni, den første på 25 år, men som nå blir årlig på en eller annen måte.

Her var vi samlet rundt bautaen til Knut Mykland som ble skadet og senere døde etter et bombeangrep av tyskerne. Nevøene Eivind T Mykland, Arne Martin Mykland og niese Grete Gabrielsen. Arne Martin fikk også den ære å legge ned kransen på sin onkels minnestein. Ordføreren holdt en svært god tale der hun blant annet snakket om friheten vår, at den ikke er en selvfølge, og at vi aldri skal glemme.

I tillegg holdt undertegnede en tale til og for veteraner og deres familier, der vi i Birkenes er rundt 40 veteraner som har tjenestegjort rundt i hele verden.

Gledelig også å se flere fremmøtte som kom på kyrkegården fredag, på en slik flott mai dag.


Det helt spesielle er også -at gården Gyro Heia bor på i dag, er gården der Knut Mykland og hans familie vokste opp.


Mange hedret de mange som skulle hedres 8.mai, på Engesland. Foto: Jan Reidar Vågsdalen


Etterord

Intops Birkeland (veterangruppa) som har vært med på disse samlingene i Birkenes og samarbeidet med kommunen i Birkenes er svært takknemlig. Vi er stolte over nå å bo i en kommune som før fjoråret ikke hadde markert 8.mai siden 1995. Nå to år på rad har vår kommune utvidet dette engasjementet, å gått til å bli en av de beste Freds og Veteran kommunene i landet. Jeg er stolt. Stolt også over Iveland og deres jobb med å vise at de tar en av de viktigste dagene i norsk historie, på alvor.




Jeg vil også rette en takk til Åmli kommune som hadde en vakker seremoni nordøst for oss i Indrefilten. Det er utrolig fint å se de kommunen som verdsetter sine falne og veteraner på en slik måte.


Det gjorde dessverre ikke andre nabokommuner, mer om det i en egen sak.


-redaktøren

09.05.2020